Tachografy samochodowe w samochodach ciężarowych

tachograf samochody ciężarowe
Tachografy, czyli urządzenia rejestrujące czas pracy kierowców, są używane na terenie Unii Europejskiej od ponad 20 lat. O czym należy pamiętać, użytkując sprzęt tego typu?
 Tachograf monitoruje m.in. prędkość, odległość i czas przejazdu oraz czynności wykonywane przez kierowcę. Montaż urządzenia jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników samochodów ciężarowych, zarejestrowanych na terenie Unii po 1 maja 2016 roku. Wyłączona z tego zobowiązania jest pomoc techniczna oraz pojazdy:
  • o maksymalnej dopuszczalnej prędkości w granicach 30 km/h
  • przewożące towar w celach prywatnych
  • przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
  • posiadające masę całkowitą mniejszą niż 7,5 tony oraz transportujące rzeczy w celach niezarobkowych.
Kalibrację tachografu cyfrowego należy przeprowadzać co 2 lata, zaś dodatkowo (każdorazowo) – w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania sprzętu. W trakcie pierwszej kalibracji wprowadzone zostają spersonalizowane dane, takie jak numer rejestracyjny pojazdu, VIN oraz dane dotyczące warsztatu, przeprowadzającego kalibrację. Wraz z tachografem wydawana jest karta przedsiębiorstwa oraz karta kierowcy. Pierwsza z nich identyfikuje firmę i umożliwia dostęp do powiązanych z nią informacji, dostępnych w tachografie.
Dane z tachografów cyfrowych należy pobierać co najmniej raz na 90 dni. W niektórych sytuacjach należy pozyskać je natychmiastowo: dotyczy to przekazania pojazdu innemu kierowcy, wadliwego działania urządzenia oraz wycofania samochodu z użytkowania. Konieczny jest również odczyt zapisu z kart kierowców – należy przeprowadzać go przynajmniej raz w ciągu 28 dni lub natychmiastowo w przypadku ustania stosunku pracy kierowcy lub upływu ważności jego karty. Informacje zapisane w tachografie oraz na karcie kierowcy muszą być udostępnione na żądanie uprawnionych do tego organów administracyjnych i innych podmiotów publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *