Kontrola czasu pracy kierowców

części samochodowe kierownica
Zawód kierowcy wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Nie tylko za samochód czy przewożony towar, ale także za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Osoby, które są zawodowymi kierowcami, muszą najpierw przejść odpowiednie badania zdrowotne i psychologiczne, by pracodawca miał pewność, że zatrudnia osobę zdolną do prowadzenia pojazdu i godną zaufania. Oprócz, co oczywiste, stosowania się do zasad ruchu drogowego, kierowcy muszą dostosowywać się także do wytycznych, które normują ich czas pracy.

Zliczanie czasu pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy naliczany jest od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego takich jak: prowadzenie, załadowywanie i rozładunek pojazdu, czynności spedycyjne, codzienną obsługę pojazdów i przyczep.
Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym 4 miesięcy. Maksymalny czas prowadzenia pojazdu autobusu, ciężarówki lub tira) nie może przekraczać 9 godzin, a w ciągu całego tygodnia dopuszczalny jest dwukrotnie czas kierowania wynoszący 10 godzin. Kierowcy zobowiązani są także do przymusowej przerwy, która powinna się rozpocząć po 4,5 godzinach jazdy i trwać minimum 45 minut.
Po 24 godzinach od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu, kierowcy mają prawo do dobowego odpoczynku – jest to czas, który może być wykorzystany w dowolny sposób. Po zakończeniu sześciu 24-godzinnych okresów, następuje tygodniowy czas odpoczynku.

Rejestracja czasu pracy kierowców budowlanych

Obowiązkiem pracodawcy jest powiadomić kierowcę o stosowanych u niego przepisach dotyczących czasu pracy, a także prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców. Taką kontrolę czasu pracy pracodawca może prowadzić w formie zapisu na wykresach, wydruku z karty kierowcy i tachografu. Aktualnie na rynku istnieją również elektroniczne systemy rcp, które można montować w pojeździe i z nich pobierać rzetelne dane o czasie pracy kierowcy. Elektroniczna kontrola czasu pracy może być również zintegrowana z kontrolą dostępu Controlsys. Wtedy kierowca posiadający kartę zbliżeniową służącą do identyfikacji w systemie rejestrującym czas pracy, wykorzystuje ją, np. do weryfikacji w systemie kontroli dostępu podczas wjazdu na teren firmy, w której takie rozwiązanie zwiększenia bezpieczeństwa jest wdrożone.
Aby pracodawca mógł prawidłowo zaplanować okresy aktywności kierowcy, musi właściwie określić początek zmiany roboczej i zakończenia dnia pracy z uwzględnieniem konieczności wykorzystania przez kierowcę należytego wypoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *